Welkom in Jezus-Eik


In navolging van de gehuchten Terlanen en Maleizen heeft ook Jezus-Eik nu een boekenruilkast.
De Dorpsraad van dit Bosuildorp heeft ervoor gekozen om een authentieke nestkast voor bosuilen om te bouwen tot een “ boeken-(r)-uilkast”. Er moesten uiteraard wat aanpassingen gebeuren en dank zij de gemeentelijke diensten werd deze uil-kast aan de ingangspoort van de Mariahof bevestigd. Op kermiszondag 10 september werd de kast officieel ingehuldigd. Dit gebeurde na de kermis-eucharistieviering, opgeluisterd door Overijse Concert Band, die omwille van de koude ochtendtemperatuur niet in de Mariahof maar wel in de kerk doorging.  De aanwezige vice-druivenambassadeur Mieke, samen met de nieuwe burgemeester en een bijna volledig schepencollege konden de eerste boeken in de kast plaatsen.
Iedere boekenlezer kan voortaan aan de inkompoort van de Mariahof zijn gelezen boeken komen ruilen voor een ander exemplaar. De dorpsraad wenst iedereen veel leesgenot!
2017 - Dorpsraad Jezus-Eik
 
primulhkwplk